Jubilejas reize ar jaukiem pārsteigumiem, fotografēšanos, meistarklasēm...