Mans stāsts par dzīvi laukos, bērnu skološanu un sava dzīves ceļa atrašanu...

Ievads:


Par drosmīgiem lēmumiem:


Ievads sarunai par brīnumainu dzīvi. Sekos turpinājumi:)


Pirmā saruna


Otrā saruna


Trešā saruna


Ceturtā saruna


Piektā saruna


Sestā saruna


Septītā saruna


Astotā saruna


Devītā saruna


Desmitā saruna


Vienpadsmitā saruna


Divpadsmitā saruna


Trīspadsmitā saruna


Četrpadsmitā saruna


Piecpadsmitā saruna


Sešpadsmitā saruna


Septiņpadsmitā saruna


Astoņpadsmitā saruna


Deviņpadsmitā saruna


Divdesmitā saruna


Divdesmit pirmā saruna


Divdesmit otrā saruna


Divdesmit trešā saruna

Divdesmit ceturtā saruna


Divdesmit piektā saruna


Divdesmit sestā saruna


Divdesmit septītā saruna
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .