Ronda Bērna "Spēks" - viss, kas vajadzīgs iedvesmai!

28 dienu grāmatas lasījums + manas pārdomas un pieredze































 .